NÁRODNÝ INVENTARIZAČNÝ SYSTÉM EMISIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   
 
Užitočné odkazy Slovensky English
http://www.shmu.sk Slovenský hydrometeorologický ústav
http://www.shmu.sk
http://www.minzp.sk
Systém informácií o biopalivách a biokvapalinách
http://www.enviro.gov.sk Ministerstvo životného prostredia SR
http://www.unfccc.int Rámcový dohovor OSN o zmene klímy
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp Medzivládny panel pre zmenu klímy, IPCC 2006 GL
http://ec.europa.eu/clima Európska komisia – riaditeľstvo pre zmenu klímy
http://www.air.sk/neiscu/main_gui.php Národný emisný informačný systém
http://cdr.eionet.europa.eu Centrálny depozit údajov Európskej komisie
http://www.eea.europa.eu Európska environmentálna agentúra
http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/main9.html Oddelenie klimatológie a meteorológie FMFI UK