NÁRODNÝ INVENTARIZAČNÝ SYSTÉM EMISIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   
 
Pomoc - Metodika Slovensky English

Táto časť portálu obsahuje informácie o metodikách používaných pri inventarizáciách emisií skleníkových plynov na Slovensku. Kliknutím na odkaz dokumentu dôjde k otvoreniu zvoleného dokumentu v novom okne. Správy o metodike stanovenia emisií skleníkovych plynov sú spracované v členení podľa sektorov IPCC a jednotlivých expertov zodpovedných za inventarizáciu emisií skleníkových plynov Slovenskej republiky v danom sektore. Metodiky vychádzajú zo základnej záväznej metodiky spracovanej v "IPCC Good Practice Guidance". V správach sú zdokumentované pre Slovensko relevantné zdroje emisií v danom sektore, procesy získavania vstupných údajov a ich kvalita. Kliknutím na odkaz Evidencia zmien metodiky sa zobrazí stránka, ktorá obsahuje informácie o zmenách metodík pre jednotlivé inventúrne roky.

Späť