NÁRODNÝ INVENTARIZAČNÝ SYSTÉM EMISIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   
 
Pomoc - Hlavné menu Slovensky English

Hlavné menu obsahuje odkazy na základné podstránky portálu.

  • Domov - kliknutím na túto položku hlavného menu sa zobrazí hlavná stránka portálu, ktorá obsahuje základné informácie o portály vrátane informácií o novinkách.
  • Emisie - kliknutím na túto položku hlavného menu sa zobrazí podstránka, ktorá obsahuje informácie o emisiách skleníkových plynov produkovaných na Slovensku. Hodnoty emisií je možné prezerať na základe zvolenej IPCC kategórie, roku a konkrétneho skleníkového plynu.
  • Metodika - kliknutím na túto položku hlavného menu sa zobrazí podstránka, ktorá obsahuje odkazy na dokumenty, ktoré obsahujú popisy metodík inventarizácie emisií skleníkových plynov, používaných na Slovensku. Dokumenty sú rozdelené po sektoroch.
  • Časové rady - kliknutím na túto položku hlavného menu sa zobrazí podstránka, ktorá obsahuje prezentáciu emisií skleníkových plynov produkovaných na Slovensku v grafickej forme cez jednotlivé inventúrne roky. Grafy je možné generovať na základe zvolenej IPCC kategórie a konkrétneho skleníkového plynu.
  • Projekcie - kliknutím na túto položku hlavného menu sa zobrazí podstránka, ktorá obsahuje informácie o predpokladanom vývoji emisií v nasledujúcom časovom horizonte v textovej a grafickej podobe. Zároveň obsahuje odkazy na dokumenty, ktoré obsahujú popisy metodík určovania projekcií - predpovedí vývoja emisií skleníkových plynov na Slovensku.
  • Dokumenty - kliknutím na túto položku hlavného menu sa zobrazí podstránka, ktorá obsahuje odkazy na rôzne dokumenty, ktoré sa zaoberajú problematikou kvality ovzdušia a zmeny klímy.
  • Odkazy - kliknutím na túto položku hlavného menu sa zobrazí podstránka, ktorá obsahuje užitočné odkazy na externé stránky a portály, zaoberajúce sa problematikou kvality ovzdušia a zmeny klímy.
  • Prihlásenie - táto podstránka slúži na prihlásenie sa do chránenej časti portálu, ktorá je prístupná len definovanej skupine užívateľov.
  • Pomoc - táto časť portálu obsahuje nápovedu pre jednotlivé časti portálu.
Späť