NÁRODNÝ INVENTARIZAČNÝ SYSTÉM EMISIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   
 
Pomoc - Hlavná stránka Slovensky English

Hlavná stránka portálu obsahuje základnú charakteristiku portálu.

  • Čo je ISSP - obsahuje úvodnú informáciu, na čo portál slúži a aké informácie pokrýva.
  • Záväzky a normy - obsahuje odkazy na podstránky obsahujúce informácie o legislatíve, záväzkoch a normách týkajúcich sa inventarizácie emisií skleníkových plynov, ako medzinárodných, tak aj národných.
  • Národný systém - obsahuje odkaz na podstránku, ktorá obsahuje zoznam subjektov, kompetencií, a popis procesov týkajúcich sa problematiky inventarizácie emisií skleníkových plynov na Slovensku.
  • Čo je nové - tento blok obsahuje informácie o novinkách na portály.
Späť