NÁRODNÝ INVENTARIZAČNÝ SYSTÉM EMISIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   
 
Pomoc - Dokumenty Slovensky English

Stránka obsahuje odkazy na rôzne dokumenty, ktoré sa zaoberajú problematikou emisií skleníkových plynov na Slovensku, problematikou kvality ovzdušia a zmeny klímy.
Sú členené do týchto kategórií:

  • Legislatívne normy
  • Národné reportovanie
  • Iné relevantné dokumenty
  • Podané národné inventúry
Konkrétny dokument môže byť zobrazený, prípadne uložený lokálne, kliknutím na konkrétny odkaz. Späť